Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

Cena za stronę przeliczeniową - 1125 znaków*:

  • 25 zł - z angielskiego na polski
  • 30 zł - z polskiego na angielski

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Cena za stronę przeliczeniową - 1500 znaków ze spacjami:

  • od 28 zł - z angielskiego na polski
  • od 30 zł - z polskiego na angielski

Tłumaczenia ustne

Cena za godzinę:

  • 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2007 nr 41 poz. 265):

“Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się jako całą. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków”.