Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

 • dokumenty samochodowe
 • pisma i dokumenty urzędowe
 • dokumenty bankowe i kredytowe
 • świadectwa i dyplomy szkolne
 • zaświadczenia lekarskie i dokumentacja medyczna
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • dokumenty sądowe (postanowienia, wyroki)
 • akty notarialne (umowy spółek, umowy kupna)
 • akty urzędu stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa)
 • inne

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne

 • teksty prawnicze, notarialne (umowy, pełnomocnictwa)
 • teksty ekonomiczne (sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe)
 • materiały reklamowe i marketingowe
 • dokumentacja techniczna (instrukcje obsługi maszyn)
 • dokumentacja medyczna (zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego)
 • inne

Tłumaczenia pisemne zwykłe

 • umowy
 • życiorysy
 • listy motywacyjne
 • streszczenia
 • strony internetowe
 • inne

Tłumaczenia ustne

 • spotkania biznesowe
 • konferencje
 • inne